Kıymet takdirine itiraz- İki yıllık sürenin başlangıcı (İİK. 128/a)-

Borçlunun kıymet takdirine itiraz etmesi üzerine, icra mahkemesince hükme esas alınan raporda bilirkişiler tarafından "şikayet tarihi itibari ile değerleme yapılmış olduğu" açıkça belirtildiğinden, iki yıllık sürenin (İİK. 128/a), bu değerleme tarihinden itibaren hesaplanması gerektiği-